Відшкодування майнової та моральної шкоди

Майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.

Збитками можуть бути втрати, яких особа зазнала у зв’язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні, або прямі збитки) та/або доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода, або непрямі збитки).

Моральна шкода – втрати немайнового характеру внаслідок моральних чи фізичних страждань, або інших негативних явищ, заподіяних фізичній чи юридичній особі незаконними діями або бездіяльністю інших осіб.

Моральна шкода полягає:

— у фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я;

— у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім’ї чи близьких родичів;

— у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку із знищенням чи пошкодженням її майна;

— у приниженні честі та гідності фізичної особи, а також ділової репутації фізичної або юридичної особи.

Моральна шкода відшкодовується грішми, іншим майном або в інший спосіб незалежно від майнової шкоди та не пов’язана з розміром цього відшкодування.

Розмір грошового відшкодування моральної шкоди визначається судом залежно від характеру правопорушення, глибини фізичних та душевних страждань, погіршення здібностей потерпілого або позбавлення його можливості їх реалізації, ступеня вини особи, яка завдала моральної шкоди, якщо вина є підставою для відшкодування, а також з урахуванням інших обставин, які мають істотне значення.

Крім того, у разі заподіяння шкоди, виникають й інші збитки – неодержані доходи, які громадянин міг отримати при нормальному перебігу обставин, інші додаткові витрати. Вони також можуть бути компенсовані винною стороною. У будь-якому випадку відшкодування збитків, шкоди прямо пов’язане з встановленням вини їх заподіювача. Без цього відшкодування збитків, шкоди неможливо, за винятком випадків прямо обумовлених у законі (наприклад, заподіяння шкоди джерелом підвищеної небезпеки, діями і рішеннями органів попереднього розслідування, суду тощо).

Наші юристи допоможуть зібрати докази, довести  в суді вину заподіювача шкоди, причинно-наслідковий зв’язок, розрахувати й обгрунтувати розмір заподіяного збитку у наступних справах;

  • відшкодування шкоди, заподіяної  залиттям квартири;
  • відшкодування шкоди, заподіяної, внаслідок ДТП;
  • відшкодування шкоди, заподіяної злочином, каліцтвом, ушкодженням здоров’я чи смертю;
  • відшкодування шкоди, завданої органами державної влади чи місцевого самоврядування при здійсненні ними своїх повноважень;
  • відшкодування шкоди, завданої порушенням трудових прав;
  • відшкодування шкоди, завданої, внаслідок недоліків товарів, робіт, послуг;
  • відшкодування шкоди, завданої незаконними діями чи рішеннями органів    дізнання, досудового слідства і суду.

Поділитись у соціальних мережах